Beste Vrienden,

Myla is in haar ontwikkeling stap voor stap wat aan het groeien en we proberen haar daar de juiste ondersteuning bij te bieden. Communicatie gaat veelal met het aanwijzen van plaatjes, maar ook snapt ze van een paar woorden wat ze betekenen en in combinatie met het gebaar kan ze dan de juiste link leggen. Het duurt vaak wel even bij haar, zodat je haar de tijd moet geven om erover na te denken. Wat voor ons vanzelfsprekend is, blijft voor haar altijd een opgave.

We zien bij haar de wil en de strijd die zij voert met haar handicaps. Veel dingen zou ze willen, maar lukken gewoon nog niet. Er is zoveel waar zij mee worstelt en wij zien als ouders van Myla dat zij er zelf ook zoveel moeite mee heeft. Een belangrijke oorzaak bij haar is het autisme. Het is moeilijk uit te leggen, maar probeer je eens te verplaatsen in Myla en de zaken waar zij mee worstelt:

  • Ik kan mij niet of nauwelijks verplaatsen in anderen.
  • Als ik iets wil, moet dat gelijk
  • Ik hoor je wel, maar begrijp je niet
  • Ik kan niet praten
  • Geluiden kan ik slecht filteren  
  • Ik wil het wel en zie het ook, maar ik kan het niet.
  • Ik kan mij dan alleen nog maar uiten in slaan, schoppen, bijten, krabben
  • “Waarom kan ik mijzelf gewoon niet goed uiten in wat ik wil!”

Je staat er niet zo bij stil maar veel kinderen met een ernstige verstandelijke beperking hebben deze problemen.

Ons doel is dat Myla zich zo kan ontwikkelen dat zij de wereld om haar heen beter leert begrijpen.

De dolfijnentherapie die we samen met Myla willen gaan doen kan een hele belangrijke stap zijn in haar ontwikkeling zo vlak voor de pubertijd.

Alle dingen waar zij tegenaan loopt, zoals het met name zichzelf kunnen uiten en prikkelverwerking, wordt bij deze therapie zo goed mogelijk behandeld. Je krijgt in deze 2 weken een compleet op maat gemaakte vorm van therapie die perfect aansluit in wat voor Myla belangrijk is. Bij dolfijnentherapie gaat het niet alleen om het zwemmen met de dolfijn, maar er wordt voor deze activiteit een uitgebreid programma van verschillende therapieën ingezet: denk daarbij aan fysio, communicatietrainingen en ergotherapie. Verschillende deskundigen werken mee om voor Myla het mogelijk te maken verschillende opdrachten uit te voeren, waar de dolfijn een belangrijke rol in speelt. Voor Myla wordt door deze deskundigen eerst een uitgebreid plan gemaakt aan de hand van gegevens die wij opsturen. Hierbij moet je denken aan het medische gedeelte en haar persoonlijke begeleidingsplan van het dagverblijf, waar o.a. de ernstige problematiek in wordt vermeld.

Pas na een ochtendtherapie komt het zwemmen met de dolfijn in beeld en worden de oefeningen die gedaan zijn in de therapie toegepast in het water met de dolfijn. Zodat het kind door de goede invloed van de dolfijnen op prikkels en intuïtie de vaardigheden leert, die nodig zijn om te ontwikkelen en datgene te onthouden wat is geleerd.

Voor veel kinderen met autisme is contact maken met een persoon of een ander kind nauwelijks mogelijk. Wat andere kinderen vaak leren door het kijken naar de ander is dit bij autisme meestal niet het geval. Een dier zoals de dolfijn begrijpt zonder een vooroordeel of angst wat een kind nodig heeft. Voor kinderen zoals Myla is het makkelijk om zich op hun gemak te voelen bij een dolfijn. Zo stelt het kind zich open voor ontwikkeling en soms zelfs tot communicatie door middel van woorden. De unieke band tussen het kind en de dolfijn met daarbij de juiste aangepaste therapie geeft kinderen als Myla een kans het beste uit zichzelf te halen en het omgaan met de beperkingen van zichzelf een stuk draagbaarder te maken.

Niet alleen het kind maar ook de ouders zijn nauw betrokken bij de therapie en leren hoe zij de nieuwe vaardigheden ook thuis kunnen voortzetten. Wij hebben enkele ouders gesproken van kinderen met een vergelijkbare problematiek, die fantastische resultaten hebben bereikt dankzij deze therapie! Voor meer informatie, kijk dan vooral eens online op dolfijnentherapie Curaçao: www.cdtc.info Je krijgt dan een prachtig beeld van wat dolfijnentherapie echt inhoudt en betekent voor degenen, die de therapie krijgen.

Deze therapie kost bijna € 9000,–. Dankzij jullie donaties kunnen wij nu een derde deel van deze therapie vanuit de stichting financieren en kunnen de ouders van Myla deze belangrijke stap voor haar gaan zetten. Het zou helemaal geweldig zijn als de totale therapie vanuit de stichting gefinancierd zou kunnen worden, maar wij zijn echter dit jaar als stichting in deze coronatijd niet in staat om extra acties te organiseren om op die manier geld in te zamelen. Spontane extra donaties zijn uiteraard nu van harte welkom…

Stichting Vrienden met Myla. www.vriendenmetmyla.com

Bankrekeningnr.: NL80 INGB 0007 594844

Onze dank is zeer groot!