Lieve vrienden met Myla,

De coronacrisis, waar we momenteel nog mee te maken hebben, heeft voor iedereen consequenties gehad en heeft het ‘’gewone” leven aardig in de war geschopt.

Ook voor Myla was het best een moeilijke periode, zo is de logeeropvang en de zaterdag opvang tijdelijk dicht geweest, waardoor zij noodgedwongen meer thuis moest zijn. Gelukkig werd er voor Myla en een paar andere kinderen vrij snel een uitzondering gemaakt zodat ze toch vijf dagen in de week naar de Vijfhoek kon worden gebracht. Myla is een meisje wat veel beweging en structuur nodig heeft, vandaar dat het best moeilijk is geweest dat naast de Vijfhoek er geen mogelijkheid was om met haar naar het zwembad of speeltuin te gaan. In juni kon ze gelukkig weer op de zaterdagochtend naar paardrijden en de zaterdagopvang. Wij hopen dat in september de logeeropvang in het weekend één keer per maand weer kan worden opgestart. Verder loopt er momenteel een traject vanuit stichting de Waerden met een team van specialisten die haar gedrag en ontwikkeling in kaart brengt.

Voor het bestuur was deze periode lastig om activiteiten te organiseren en is bijvoorbeeld de fietstocht in juni vanuit stichting NUT Heerhugowaard geannuleerd. Wij zullen na de zomervakantie weer bij elkaar komen om plannen te maken voor 2020/2021. Wij hopen u in het najaar daarvan op de hoogte te houden.