Sinds januari 2017 hebben wij intensief contact met Stichting Milo (www.stichtingmilo.nl); een zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. In gesprekken en observaties van Myla door het behandelteam is een Communicatie Competentie Profiel (CCP) opgesteld, van waaruit een behandelplan is opgesteld. Zij hebben, zowel op de Vijfhoek als bij ons thuis, een aantal intensieve trainingen gedaan met Myla met als doel in spelvorm de communicatie op gang te brengen.

Soms heb je van die momenten dat alles samenvalt. Het spelmateriaal, de alertheid, juiste houding, focus en veiligheid scheppen een mooie routine. Als je dan Kijkt, Wacht en Luistert gebeuren er de mooiste dingen…

In dit fragment zien we Myla in haar eigen woonkamer aan het werk met Marlies en Esther, behandelaars bij Stichting Milo. In samenwerking met ouders zoeken zij naar de juiste voorwaarden voor Myla om te kunnen communiceren. Marlies (kinderfysiotherapeut) zoekt met hen naar de juiste houding voor Myla en dempt de omgevingsprikkels door diepe druk te geven op de schouders. Hierdoor vergoot de alertheid en focus van Myla zodat zij beter kan waarnemen. Esther (logopedist) zorgt voor overzicht in de communicatie door duidelijke routine. Daardoor lukt het Myla verbaal beurt te nemen. (Wanneer je kijkt naar het filmpje en goed luistert, hoor je Myla zachtjes “nog één” zeggen bij 24 sec. en “één” bij 60 sec.).
“Nog één!” had nog niet eerder zoveel zeggingskracht!