Beste Vrienden Met Myla,

Graag willen we jullie zo voor het einde van het jaar vertellen hoe het met Myla en de Stichting Vrienden met Myla gaat .

Zoals jullie weten is Myla nu 6 maanden terug in april gestart met paardentherapie. Behalve het grote plezier, wat zij iedere keer beleefd met het paardrijden is ze ook behoorlijk vooruit gegaan in haar ontwikkeling.

Met paardrijden wordt zowel de linker- als de rechterhelft van de hersenen gestimuleerd samen te werken. Dit komt omdat je op het paard in balans moet blijven zitten zodat je er niet af kan vallen.

De linker- en rechterhelft moeten daarbij goed samenwerken. Bij kinderen zonder een beperking sta je daar niet zo bij stil, omdat het automatisch gaat. Maar bij Myla is dit mede de reden dat zij verder komt in haar ontwikkeling.

Op 29 oktober j.l. heeft Myla haar eerste dressuurproef afgelegd bij ’t ros beyaert (www.t-ros-beyaert.nl/) in manege Poelenburgh Schoorl. Foto’s en filmpjes voegen wij hierbij op de site.

Naast het paardrijden is er ook in samenwerking met stichting Milo www.stichtingmilo.nl een behandel plan opgesteld om de spraaktaal te stimuleren en we merken ook daar nu een verschil met een jaar geleden bij Myla .

Myla is 5 tot 6 dagen per week op Orthopedagogisch Dagcentrum de Vijfhoek in Heiloo, waar het behandel plan ook in samenspraak met stichting Milo en ons wordt toegepast. Dit zorgt ervoor dat alle behandelaars en verzorgers toewerken naar vooral  één manier van communicatie met als einddoel de wereld voor Myla zo begrijpelijk mogelijk te maken door communicatie.

Het was een druk half jaar voor Myla en ons als ouders. Het is daarbij soms best wel eens even heel moeilijk geweest .

Voordat Myla zo vooruit ging heeft ze een moeilijke fase gehad waarbij ze veel schreeuwde; op de ramen en deuren sloeg en zichzelf pijn deed door in haar armen te bijten. We hebben hier hulp voor gezocht bij GGZ in Heerhugowaard. Zij hebben onderzoek gedaan in hoeverre Myla haar autisme is ontwikkeld .

Naar aanleiding van de resultaten zijn wij aan een cursus autisme begonnen en dit heeft voor ons een hoop duidelijk gemaakt.

In de cursus bespraken we situaties die zich die week hadden voor gedaan en keken we, zoals ze dat noemen, door de “Autibril”; een spreekwoordelijke bril die je helpt om de wereld door Myla haar ogen en gedachten te laten zien.

We hebben geleerd dat Myla tijd nodig heeft voordat ze je vraag begrijpt; dit noem je puzzeltijd. Ook snappen we nu beter dat ze niet alleen gesproken taal, maar vooral ook een foto of gebaar nodig heeft om het voor haar duidelijk te maken wat je van haar vraagt .

De combinatie van alle bovenstaande middelen en initiatieven hebben ervoor gezorgd dat Myla nu weer lekkerder in haar vel zit .

Om hier een mooi voorbeeld van te geven heeft Myla haar eerste korte zinnetje gezegd. Dit hebben we op een filmpje staan. Myla zegt tijdens het knikkerbaan spelletje: “nog een keer” en gebruikt nu steeds iets meer ook losse woordjes als “ja”; “boem” en “oh oh”. Een geweldig resultaat dankzij de paardentherapie, het behandel plan van stichting Milo en de samenwerking hierin met de Vijfhoek. Hier konden wij een half jaar terug eigenlijk alleen maar van dromen.

We zien Myla haar sociale ontwikkeling vooruit gaan. Myla kijkt je echt aan en reageert soms ook echt met een duidelijke “ja!” en blij op en neer gespring op je vraag .

Vroeger liep Myla dwars door je heen en zag ze de mensen, en dan vooral kinderen, om haar heen niet staan. Nu zie je dat ze oplet en niet iemand omver loopt of duwt maar er netjes omheen loopt.

Maar er is nog meer! Myla laat soms zien dat ze ook samen in een ruimte kan spelen met een ander kind; wel moeten de anderen iets doen wat Myla wil en kan .

Om een voorbeeld te noemen: Myla ging deze zomer op een verjaardag in het midden van de trampoline zitten en de kinderen om haar heen sprongen er op los, waardoor zij op en neer stuiterde;  hier genoot ze volop van.

We zien voor Myla iedere keer weer meer grote veranderingen; de taal- en sociale ontwikkeling gaat vooruit en Myla maakt steeds meer gebruik van communicatie als middel om iets van de ander voor elkaar te krijgen.

Dit maakt van Myla een meisje van 6 jaar, wat vrolijk en onbevangen in haar eigen wereld steeds meer leert en kan laten zien en waar we met ze allen heel trots op zijn.

Dankzij jullie steun hebben wij met de Stichting Vrienden met Myla al veel bereikt en zijn wij van plan het komend jaar ons nog meer in te gaan zetten voor meerdere kinderen met een vergelijkbare handicap. Wij hopen zelfs op vrij korte termijn daar nog iets meer over te vertellen. Hou facebook en de site hiervoor maar in de gaten.

Voor nu wensen wij jullie prettige feestdagen en een fantastisch 2018!

Groetjes, Suzan Gijs en Myla

Start van dressuurproef, Dressuurproef voorstellen, Dressuurproef eerste ronde, Dressuurproef draven2, Dressuurproef afscheid nemen van het paard,

Het bestuur van de Stichting Vrienden met Myla