Benefietdiner was een groot succes!

Het benefietdiner, gehouden op donderdag 15 juni j.l., was een groot succes geworden mede dankzij de voortreffelijke organisatie van de afdeling Horeca van het Horizon College! De leerkrachten en leerlingen hebben alle deelnemers getrakteerd op een heerlijke en gezellige avond. Wij willen dan ook vooral het Horizon College bedanken voor de hun medewerking om dit mogelijk te maken.Natuurlijk willen wij ook alle deelnemers en andere sponsoren, zoals Vinoci, hartelijk danken voor hunbijdrage. Hierdoor is de totale opbrengst van deze avond op het geweldige bedrag van € 1324,10 uitgekomen!